Jesteś na stronie: UNIEWAŻNIENIE konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 01/2020

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

UNIEWAŻNIENIE konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 01/2020

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

 

 

 

U N I E W A Ż N I A

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 01/2020 ogłoszony 15.01.2020 r.
w zakresie:

 

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w godzinach normalnej ordynacji z funkcją lekarza kierującego oddziałem  na rzecz pacjentów Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

 

 

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa
dr n. med. Agnieszka Janke

 

Białystok, 24.01.2020 r.