Aktualności

Brakowanie dokumentacji medycznej

27 kwietnia 2023

Panie i Panowie

Wszyscy zainteresowani Pacjenci

Na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2009 Nr 52 poz. 417) w sprawie sposobu przechowywania dokumentacji medycznej informuję, że z uwagi na upływający okres przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość nieodpłatnego odbioru indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej (historie chorób z leczenia Szpitalnego) pacjentów leczonych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w 2002 r.

Przeznaczone do zniszczenia (brakowania) historie chorób można będzie odbierać do dnia 29.05.2023 r. po uprzednim złożeniu wniosku w Dziale Administracji (komórka organizacyjna odpowiedzialna za udostępnianie dokumentacji medycznej – tel. 85 74 88 532).

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Szpitala (sekcja „Dla Pacjenta” -> „Dokumentacja medyczna”).

 

Szczegóły pisma  (PDF, 471.4KB)

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 24.04.2023 r.