Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 27/2018 ogłoszonego 15.02.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 27/2018 ogłoszonego 15.02.2018 r.

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

  1. Udzielanie świadczeń medycznych w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych lub innej dziedziny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

  • Indywidualna Praktyka Lekarska Marzena Binert, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego

  • BUNDAS-Dzmitry Saidak Praktyka Lekarska, 16-400 Suwałki, ul. Franciszkańska

 

DYREKTOR SZPITALA

 

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, 2018.02.21.