Jesteś na stronie: Informacja w sprawie przebirgu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Informacja w sprawie przebirgu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego

Informacja

z przebiegu postępowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku poza siedzibą udzielającego zamówienia, w okresie od dnia 01.12.2014 r. do dnia 30.11.2016 r.

I. Postępowanie przetargowe prowadziła komisja w składzie:

  1. 1.   Agnieszka Janke – przewodniczący,
  2. 2.   Andrzej Ustymowicz – członek,
  3. 3.   Karol Kozłowski – członek,
  4. 4.   Jarosław Chmielewski – członek.

II. Przedmiot konkursu ofert:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku poza siedzibą udzielającego zamówienia, w okresie od dnia 01.12.2014 r. do dnia 30.11.2016 r.

III. W przedmiocie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku poza siedzibą udzielającego zamówienia, w okresie od dnia 01.12.2014 r. do dnia 30.11.2016 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez:

  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KENDRON”, 15-420 Białystok, ul. św. Mikołaja l m. 8.

Oferta spełniająca wymagania określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert (SWKO) na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KENDRON”, 15-420 Białystok, ul. św. Mikołaja l m. 8 (podpis na dokumentach Jan Kochanowicz – Prezes Zarządu).

Poszczególne oferty uzyskały poniższe ilości punktów (W):

  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KENDRON”, 15-420 Białystok, ul. św. Mikołaja l m. 8 – 100 pkt.

Najwyższą wartość „W” uzyskała oferta:

  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KENDRON”, 15-420 Białystok, ul. św. Mikołaja l m. 8 – 100 pkt.

Wniosek komisji:

Wybrano ofertę firmy: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KENDRON”, 15-420 Białystok, ul. św. Mikołaja l m. 8.

Protokół z przebiegu postępowania (PDF, 272.8KB)