Jesteś na stronie: Konkurs na stanowisko dietetyk (mgr dietetyki)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko dietetyk (mgr dietetyki)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego

w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

 

zatrudni pracownika na stanowisko:

  • Dietetyk (mgr w dziedzinie dietetyki)

Dokumenty:

  • Podanie,

  • CV,

  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata,

  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Dokumenty należy składać do dnia 13.12.2019 r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs – stanowisko: dietetyk

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego.

  

Dyrektor Szpitala

                                        dr. med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, 14.11.2019 r.