Jesteś na stronie: Ogłoszenie

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dziecięcej i chirurgii ogólnej

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku na podstawie art. 35 i 35 a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93, poz. 592), ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dziecięcej i chirurgii ogólnej.

Umowa na udzielanie przedmiotowych świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na okres do 31 grudnia 2011 r.

Oferta kierowana jest do podmiotów i osób fizycznych posiadających uprawnienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 35 ust. 1 ww. ustawy.

Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty:

  • na obowiązującym formularzu (ankieta ofertowa),
  • w zamkniętej kopercie opisanej jedynie zakresem świadczeń którego oferta dotyczy – pod rygorem odrzucenia,
  • w terminie do 27 czerwca 2011 r. do godz. 14:30 w Punkcie Obsługi Interesanta (hol parteru budynku Administracji Szpitala) ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu (projektem umowy, regulaminem konkursu) zapoznać się można w pokoju nr 19 (I piętro) budynek Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, w którym również są do pobrania formularze ofertowe.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 28 czerwca 2011 r. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do odwołania konkursu bez podania przyczyny. Biorąc udział w konkursie mają Państwo prawo do składania skarg do Komisji Konkursowej w czasie jego trwania, zaś do składania protestów po zakończeniu procedury konkursowej do udzielającego zamówienie.

Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Białystok, dnia 20 czerwca 2011 r.