Jesteś na stronie: OGŁOSZENIE o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu PK Nr 47/2020

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

OGŁOSZENIE o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu PK Nr 47/2020

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. Jędrzeja Śniadeckiego
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

OGŁOSZENIE
o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu
PK Nr 47/2020
ogłoszonego w dniu 26.11.2020 r.

Ulega przesunięciu:
z dnia 9 grudnia 2020 r. do godz. 15:00 na dzień 11 grudnia 2020 r. do godz. 15:00 termin rozstrzygnięcia konkursu:
1. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii w Oddziale Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

2. Udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii w Poradni Laryngologicznej.

3. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę, lekarza posiadającego
I stopień specjalizacji lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiodiagnostyki
w Dziale Diagnostyki Obrazowej.

Dyrektor
dr n. med.
Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, dnia 9 grudnia 2020 r.