Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 54/2017 ogłoszonego 29.08.2017r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 54/2017 ogłoszonego 29.08.2017r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie neonatologii lub pediatrii w Oddziale Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią:
  • Martyna Kiryłowska Indywidualna Praktyka lekarska, 15-794 Białystok, ul. Gajowa
  • Joanna Bielawska Indywidualna Praktyka Lekarska 15-349 Białystok, Św. Jerzego

 

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Agnieszka Janke

Białystok, 2017.09.01.