Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 34/2017 ogłoszonego 06.06.2017r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 34/2017 ogłoszonego 06.06.2017r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Konsultacji w dziedzinie onkologii klinicznej oraz udział w pracach zespołu terapeutycznego ( specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej )

– Zofia Boroń, 15-161 Białystok, ul. Notecka

 

2. Wykonywanie badań urodynamicznych w Poradni Nefrologii Dziecięcej z Pracownią Urodynamiki przez lekarza specjalistę

– Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Birula, 15-674 Białystok, ul. Zielonogórska

 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 14.06.2017 r.