Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 40/2017 ogłoszonego 19.06.2017r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 40/2017 ogłoszonego 19.06.2017r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie całodobowych świadczeń  medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym   

– Indywidualna Prywatna Praktyka Lekarska Tomasz Dawidziuk, 15-157 Białystok, ul. Familijna
– Indywidualna Praktyka Lekarska Andrzej Nienartowicz, 15-820 Białystok, ul. Zagórna

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 23.06.2017 r.