Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 44/2017 ogłoszonego 11.07.2017r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 44/2017 ogłoszonego 11.07.2017r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

1. Udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego oraz pielęgniarstwa anestezjologicznego na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego w godzinach normalnej ordynacji ( 7:00-15:00)
– Prywatna Praktyka Pielęgniarska Barbara Owczarz, 16-030 Supraśl, ul. Cieliczańska
– Sylwia Krajewska, 16-020 Czarna Białostocka, ul. B. Prusa
– Anna Trochimczuk, 16-050 Michałowo, ul. Fabryczna

2. Udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Pracowni Endoskopowej
– Grażyna Grabek, 15-225 Białystok, ul. Grottgera
– Dorota Szekalska, 15-250 Białystok, ul. Jagiellońska

3. Udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
– Katarzyna Sejnota, 17-200 Kojły

 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 19.07.2017 r.