Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 45/2017 ogłoszonego 13.07.2017r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 45/2017 ogłoszonego 13.07.2017r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie całodobowych świadczeń  medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych lub innej dziedziny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym   

– Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Wioleta Kulik, 15-687 Białystok, ul. Mackiewicza
– Małgorzata Lepucka Indywidualna Praktyka Lekarska, 17-300 Siemiatycze, ul. 11 listopada

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej z funkcją zastępcy lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym

– ANMED Anna Walesiuk, 16-001 Kleosin, Ignatki-Osiedle, ul. Jodłowa

 

 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 24.07.2017r.