Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 51/2017 ogłoszonego 09.08.2017r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 51/2017 ogłoszonego 09.08.2017r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Chirurgii ( hospitalizacja całodobowo wraz z zabezpieczeniem dyżurów medycznych oraz świadczenia medyczne w SOR)
– Lekarska Spółka Partnerska CHIRURGIA NOVA Czubek i Partnerzy, 15-732 Białystok, ul. Choroszczańska\

2. Chirurgii  w formie leczenia i konsultacji pacjentów w Poradni Chirurgicznej
– Lekarska Spółka Partnerska CHIRURGIA NOVA Czubek i Partnerzy, 15-732 Białystok, ul. Choroszczańska

 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 24.08.2017 r.