Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 55/2017 ogłoszonego 01.09.2017r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 55/2017 ogłoszonego 01.09.2017r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1.urologii w formie leczenia i konsultacji pacjentów w Poradni Urologicznej,
– UROMED – Zespół Lekarzy Urologów Robert Kozłowski i Partnerzy, 15-213 Białystok, ul. Adama Mickiewicza

2. okulistyki dziecięcej  w formie leczenia i konsultacji pacjentów w Poradni Okulistyki Dziecięcej,
– Malesiński- Spółka Partnerska Lekarzy Okulistów, 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza

3. okulistyki w formie leczenia i konsultacji pacjentów oraz badań okulistycznych w zakresie medycyny pracy w Poradni Okulistycznej,
– Malesiński- Spółka Partnerska Lekarzy Okulistów, 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza

4.ginekologii i położnictwa w formie leczenia i konsultacji pacjentów w  Poradni  Ginekologiczno-Położniczej,
– T.Fedeńczuk i Partnerzy Lekarze Specjaliści, Spółka Partnerska, 15-754 Białystok, ul. Wysoki Stoczek

 

 

 

Z UP. DYREKTORA SZPITALA
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n med. Agnieszka Janke

 


Białystok, dnia 22.09.2017 r.