Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 02/2022 ogłoszonego 17.01.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 02/2022 ogłoszonego 17.01.2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

• Udzielanie świadczeń  medycznych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii lub chirurgii plastycznej.

  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Józef Stefan Rybak, 15-540 Białystok, ul. Wilcza 17
  • Dawid Groth Indywidualna Praktyka Lekarska, 15-667 Białystok, ul. Gen. Sikorskiego 4/92

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 26.01.2022 r.