Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 04/2018 ogłoszonego 22.11.2017r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 04/2018 ogłoszonego 22.11.2017r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

I. Udzielanie całodobowych świadczeń 7 dni w tygodniu  w zakresie usług opiekuna medycznego na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

– MEDASSIST Sp. z o.o. 31-215 Kraków, ul. Żabiniec 46

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 06.12.2017r.