Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 04/2020 ogłoszonego 27.01.2020 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 04/2020 ogłoszonego 27.01.2020 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w godzinach normalnej ordynacji z funkcją lekarza kierującego oddziałem  na rzecz pacjentów Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

  • Jan Kochanowicz

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 05.02.2020 r.