Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 05/2022 ogłoszonego 18.02.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 05/2022 ogłoszonego 18.02.2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie urologii w ramach :
  • Oddziału Urologii Onkologicznej i Ogólnej – całodobowo (normalna ordynacja oraz dyżury medyczne) wraz z zabezpieczeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, hospitalizacja – oddział; pakiet onkologiczny; świadczenia poza pakietem onkologicznym;
  • Poradni Urologicznej.

 

  • UROMED – Zespół Lekarzy Urologów Robert Kozłowski i Partnerzy, 15-213 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 7 lok. 3

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 28.02.2022 r.