Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 08/2018 ogłoszonego 07.12.2017r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 08/2018 ogłoszonego 07.12.2017r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
-„SALUS” Profesjonalne Usługi Pielęgniarskie Rafał Falkowski
-Ratownik Medyczny Andrzej Bernard Czerniawski
-SEBA-MED. Sebastian Sienkiewicz
-Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Anna Ewa Keller
-Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Iga Mąkowska
-Monika Kalinowska
-Praktyka Pielęgniarska Ewa Czarnak
-Łukasz Nurkowski Ratownictwo Medyczne
-Praktyka Pielęgniarska Beata Chudzińska
-Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Monika Charyton
-Radosław Nisio Usługi Medyczne

2. Udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Neurologii
-Marta Zdanowicz- Praktyka Pielęgniarska
-Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Marzanna Zakrzewska
-Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Katarzyna Czaban
-Praktyka Pielęgniarska Halina Sudakowska
-Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Bożena Pietraszko

3. Udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Pododdziału Udarowego
-Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Bożena Rogowska
-Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Anna Szałaj
-Indywidualna Praktyka Medyczna „FELL” Artur Andrzej Kanteluk
-Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Marlena Kolańczyk
-Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Katarzyna Słonicz
-Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Misiuk Walentyna
-Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Nela Radziwanowska
-Ewelina Minkiewicz
-Usługi Medyczne Anna Makacewicz

4. Udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Pracowni Endoskopowej
-Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Dorota Szekalska
-Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Grażyna Grabek

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 15.12.2017r.