Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 08/2022 ogłoszonego 14.03.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 08/2022 ogłoszonego 14.03.2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie genetyki, w Oddziale Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią:

  • Prywatna Praktyka Lekarska dr n. med. Renata Posmyk, 15-224 Białystok, ul. Parkowa 14/84

2. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej w Oddziale Neurologii a) Pododdział Udarowy:

  • dr n. med. Karolina Domian, 15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 6/21

3. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji (co najmniej 2 lata) w dziedzinie neonatologii lub pediatrii na Oddziale Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią.

  • Katarzyna Werbel Indywidualna Praktyka Lekarska, 15-795 Białystok, ul. Wiśniowa 12
  • Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Polkowska, 15-740 Białystok, ul. Antoniukowska 3/2
  • Praktyka Lekarska Kornel Semeran, 15-345 Białystok, ul. Zachodnia 32A/32

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 29.03.2022 r.