Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 09/2019 ogłoszonego 12.02.2019 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 09/2019 ogłoszonego 12.02.2019 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Udzielanie świadczeń w zakresie usług opiekuna medycznego przez 7 dni
w tygodniu od godz. 7:00 do 15:00 na rzecz pacjentów:

  • Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:

 

 

  • Medassist Sp. z o.o.

 

 

                                                    

      DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

 


Białystok, 22.03.2019 r.