Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 09/2023 ogłoszonego 18.04.2023 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 09/2023 ogłoszonego 18.04.2023 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii / radiodiagnostyki w Dziale Diagnostyki Obrazowej w formie badań RTG, opisów badań TK, badań i opisów USG, pełnienie dyżurów medycznych.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:

  • Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Garkowski, 15-553 Białystok, ul. Warmińska 31/4

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 28.04.2023 r.