Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 10/2018 ogłoszonego 15.12.2017r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 10/2018 ogłoszonego 15.12.2017r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii w godzinach normalnej ordynacji  w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej
-Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – lek.med. Anna Gościk, 15-669 Białystok, ul. Słonecznikowa

2. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej
-Indywidualna Specjalistyczna Praktyka lekarska Łucja Dakowicz, 15-183 Białystok, ul. Ludowa
-Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – dr n. med. Joanna Maria Dąbrowska,15-444 Białystok, ul. Al. Piłsudskiego 21

3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie nefrologii dziecięcej w formie leczenia i konsultacji pacjentów w Poradni Nefrologii Dziecięcej
-Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – lek.med. Anna Gościk, 15-669 Białystok, ul. Słonecznikowa 17/34

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 21.12.2017r.