Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 10/2020 ogłoszonego 09.03.2020 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 10/2020 ogłoszonego 09.03.2020 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Udzielanie świadczeń  medycznych w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 

 

 • Tomasz Dawidziuk

 • Rafał Maksim

 • Piotr Kosiorek

 • Yury Mironchyk

 • Lech Lasota

 • Maged Taha

 • Andrzej Nienartowicz

 • Maciej Wasilczuk

 • Tomasz Piotr Kozłowski

 • Mariusz Czarnecki

 • Siarhei Krupski

 • Monika Ściana-Oleszczuk

 • Siarhei Yarmak

 • Michał Bujalski

 • Marcin Pawłowski

 • Małgorzata Lepucka

 • Ibrahim Kartouma

 • Krzysztof Zawadzki

 • Elżbieta Kuleszyńska-Jermołaj

 • Maria Furman-Kukowska

 • Irena Marianna Grabowska

 • Łukasz Tararuj

 • Beata Hnat

 • Łukasz Rydzewski

 • Jarosław Piotr Szymański

 • Aleksandr Tarasik

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, 25.03.2020 r.