Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 11/2022 ogłoszonego 20.04.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 11/2022 ogłoszonego 20.04.2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 
  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Michał Oniszczuk, ul. Ks. Stanisława Andrukiewicza 2/57, 15-212 Białystok,
  • Indywidualna Praktyka Lekarska Alena Kapkovich, ul. Wejska 67/14, 15-351 Białystok

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 28.04.2022 r.