Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 12/2022 ogłoszonego 13.05.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 12/2022 ogłoszonego 13.05.2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej oraz ratownictwa medycznego na rzecz pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów.
  • Brzeski Michał Ratownik Medyczny, 15-202 Białystok, ul. Św. Wojciecha 10/29
  • Marcin Oksiuta, 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 5a/22
  • Czerniawski Andrzej Bernard Ratownik Medyczny, 15-559 Białystok, ul. Leśna 45/21
  • Katarzyna Bolesta Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, 15-674 Białystok, ul. Zielonogórska 6/13
  • Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Izabela Zapert, 18-100 Łomża, Al. Legionów 5/2
  • Adam Borawski, 15-209 Białystok, ul. Wołyńska 144/25
  • Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Hońko Agnieszka, 16-150 Suchowola, Czerwonka 51
  • Feniks Marcin Pryzmont, 15-636 Klepacze, ul. Wodociągowa 17

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 24.05.2022 r.