Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 13/2022 ogłoszonego 27.05.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 13/2022 ogłoszonego 27.05.2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego na rzecz pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów.

  • Michał Szczech, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Białostocka 69
  • Michał Król, 16-010 Wasilków, ul. Wojtachowska 59/6

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 07.06.2022 r.