Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 17/2019 ogłoszonego 28.03.2019 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 17/2019 ogłoszonego 28.03.2019 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

  1. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii dziecięcej
    w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych

  • Prywatny Gabinet Lekarski Liliana Cybulko

 

 

 

DYREKTOR SZPITALA
dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, 02.04.2019 r.