Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 17/2023 ogłoszonego 05.06.2023 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 17/2023 ogłoszonego 05.06.2023 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

    1.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej w godzinach normalnej ordynacji
            z funkcją lekarza kierującego oddziałem  na rzecz pacjentów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
            i Ogólnoustrojowej.

                      1)      Prywatna Praktyka Lekarska Jerzy Piotr Lewko, 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 7/13

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, dnia 20.06.2023 r.