Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 18/2021

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 18/2021

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Jędrzeja Śniadeckiego

15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 18/2021 ogłoszonego 11.06.2021 r.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w czasie podstawowej ordynacji Oddziału  i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem wraz
    z zabezpieczeniem badań rtg w Oddziale Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią.

  1. Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w formie leczenia
    i konsultacji pacjentów w
     Poradni Neonatologicznej.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:

  • J. Bochenko – Łuczyńska i partnerzy spółka lekarzy

Białystok, 28.06.2021 r.