Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 20/2019 ogłoszonego 15.04.2019 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 20/2019 ogłoszonego 15.04.2019 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Urologia – hospitalizacja – pakiet onkologiczny oraz   urologia – hospitalizacja świadczenia poza pakietem onkologicznym.

  • UROMED – Zespół Lekarzy Urologów Robert Kozłowski i Partnerzy

 

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa
dr n. med. Agnieszka Janke

Białystok, 24.04.2019 r.