Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 20/2020

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100

email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 20/2020

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Jędrzeja Śniadeckiego

15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 20/2020 ogłoszonego 09.06.2020 r.

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

  1. Udzielanie świadczeń  medycznych w godzinach normalnej ordynacji, pełnienie dyżurów medycznych oraz dyżurów pod telefonem przez lekarza specjalistę w dziedzinie gastroenterologii lub chorób wewnętrznych w Oddziale Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych
    z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego

  • Kacper Gan

  • Lech Skwarski 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 18.06.2020 r.