Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 20/2022 ogłoszonego 14.09.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 20/2022 ogłoszonego 14.09.2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii
    i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym, w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych.
  • Anna Kordecka Indywidualna Praktyka Lekarska, 15-225 Białystok, ul. Grottgera 12/16

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 23.09.2022 r.