Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 22/2018 ogłoszonego 22.01.2018

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 22/2018 ogłoszonego 22.01.2018

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

  1. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza

  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maria Sosnowska

  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Sylwia Marcinkiewicz-Rybołowicz

 

 

Z up. Dyrektora

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n med. Agnieszka Janke

 


Białystok, 2018.01.24.