Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 22/2022 ogłoszonego 29.09.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 22/2022 ogłoszonego 29.09.2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Ortopedia (świadczenia ambulatoryjne, hospitalizacja całodobowo)

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:

  • Ortopedia Wojewódzka Sp. z o.o., 15-546 Białystok, ul. Zaułek Podlaski 34

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 29.09.2022 r.