Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 23/2022 ogłoszonego 28.09.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 23/2022 ogłoszonego 28.09.2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielanie całodobowych świadczeń przez lekarza specjalistę, w trakcie specjalizacji lub po zakończonym szkoleniu specjalizacyjnym z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
    w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
     

  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Kruczenko, 15-163 Białystok, ul. Łącznikowa 10A
  • Praktyka Lekarska Przemysław Kopecki, 15-078 Białystok, ul Warszawska 78/69
  • Indywidualna Praktyka Lekarska Dawid Adam Skrodzki, 15-521 Zaścianki, ul. Zaścianki 29

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 06.10.2022 r.