Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 25/2018 ogłoszonego 06.02.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100

email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 25/2018 ogłoszonego 06.02.2018 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. pełnienie dyżurów  medycznych przez lekarza specjalistę  lub w trakcie specjalizacji ( co najmniej 2 lata) w dziedzinie neonatologii lub pediatrii w Oddziale Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią.

– Joanna Bielawska Indywidualna Praktyka Lekarska, 15-349 Białystok, ul. Św. Jerzego
– Kamila Kwiatek Indywidualna Praktyka Lekarska, 15-815 Białystok, ul. Porzeczkowa

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 19.02.2018r.