Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 25/2022 ogłoszonego 07.10.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 25/2022 ogłoszonego 07.10.2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy (lekarz, pielęgniarka).

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
  w Białymstoku, 15-874 Białystok, ul. Poleska 89.

 1. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w warunkach ambulatoryjnych pielęgniarka.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:

 1. Beata Bonifatiuk, 15-345 Białystok, ul. Zachodnia 28A/22

 2. Grażyna Kiełczewska, 16-001 Kleosin, ul. O.J. Walerowskiego 19/28

 3. Violetta Ewa Szczerbacz, 15-662 Białystok, ul. Stroma 28/14

 4. Usługi Pielęgniarski Anna Tomczuk, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Jana Pawła II 44

 5. Prywatna Praktyka Pielęgniarska Alina Sorokin, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 172A/7

 6. Maria Jamiołkowska, 16-001 Kleosin, ul. M. Reja 20A

 7. Anna Stachurska, 15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 123/32

 8. Izabela Bonifatiuk, 15-345 Białystok, ul. Zachodnia 28A/22

 9. Alicja Anna Matejczyk, 15-869 Białystok, ul. Białostoczek 24/35

 10. Dorota Horosz, 16-060 Zabłudów, ul. Bielska 36

 11. Iga Mąkowska, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 6/76

 12. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Małgorzata Klimczuk, 15-345 Białystok, ul. Kręta 16/47

 13. Praktyka Pielęgniarska Marta Puchalska, 15-687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 42/30

 14. NurseTrans Iwona Kalinowska, 16-040 Waliły-Stacja, ul. Dworcowa 13A

 15. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Monika Charyton, 15-399 Białystok, Transportowa 2B/203

 16. Anna Białous, 15-861 Białystok, ul. Gołdapska 8/5

 17. SALUS” Profesjonalne Usługi Pielęgniarskie Rafał Falkowski 15-585 Białystok, ul. Fiołkowa 30

 18. SALVIA Alina Pyłkowska, 15-661 Białystok, Bat. Chłopskich 2/2

 19. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Anna Karczewska, 15-073 Białystok, Starobojarska 21/28

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 20.10.2022 r.