Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 28/2022 ogłoszonego 03.11.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 28/2022 ogłoszonego 03.11.2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neonatologii w ramach:

  • Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią – całodobowo (normalna ordynacja oraz dyżury medyczne zgodnie z harmonogramem), hospitalizacja – oddział; wraz z zabezpieczeniem badań rtg,
  • Poradnia Neonatologiczna w formie leczenia i konsultacji pacjentów.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:

  1. J. Bochenko – Łuczyńska i partnerzy spółka lekarzy, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 27c/5

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 17.11.2022 r.