Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 29/2021 ogłoszonego 11.08.2021 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 29/2021 ogłoszonego 11.08.2021 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Ortopedia (świadczenia ambulatoryjne, hospitalizacja całodobowo wraz z zabezpieczeniem dyżurów medycznych oraz świadczenia medyczne SOR)

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:

  • Ortopedia Wojewódzka sp. z o.o.

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Sławomir Gołaszewski

Białystok, 12.08.2021 r.