Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 29/2022 ogłoszonego 22.11.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 29/2022 ogłoszonego 22.11.2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Pełnienie funkcji zastępcy lekarza kierującego Oddziałem Anestezjologii
    i Intensywnej Terapii.

  • ANMED ANNA WALESIUK, 16-001 Kleosin, Ignatki Osiedle, ul. Jodłowa 8A/19

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 29.11.2022 r.