Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 30/2019 ogłoszonego 17.07.2019 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 30/2019 ogłoszonego 17.07.2019 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

  1. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:

  • Prywatna Praktyka Lekarska Jerzy Piotr Lewko

 

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, 05.08.2019 r.