Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 30/2021 ogłoszonego 16.08.2021 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 30/2021 ogłoszonego 16.08.2021 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego – kierowcę .
  • Krzysztof Górski
  • Jakub Bartoszuk
  • Adam Jagielski
  • Grzegorz Rogalski
  • Jakub Zajkowski

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 30.08.2021 r.