Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 30/2022 ogłoszonego 22.11.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 30/2022 ogłoszonego 22.11.2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielanie całodobowych świadczeń przez lekarza specjalistę, w trakcie specjalizacji lub po zakończonym szkoleniu specjalizacyjnym z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
    w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
     

  • Damian Daniluk- Indywidualna Praktyka Lekarska, 15-161 Białystok, ul. Berezyńska 14

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 30.11.2022 r.