Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 31/2019 ogłoszonego 12.08.2019 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 31/2019 ogłoszonego 12.08.2019 r.

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Udzielanie świadczeń medycznych w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 

 

 • Dawidziuk Tomasz

 • Fida Alhasan

 • Kartouma Ibrahim

 • Kosiorek Piotr

 • Krupski Siarhei

 • Kuczko Irena

 • Lasota Lech

 • Lepucka Małgorzata

 • Maksim Rafał

 • Mironchyk Yury

 • Nienartowicz Andrzej

 • Pawłowski Marcin

 • Rydzewski Łukasz

 • Tararuj Łukasz

 • Walesiuk Anna

 • Wasiluk Tomasz

 

Dyrektor Szpitala

 

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski   

 

 

Białystok, 28.08.2019 r.