Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 31/2022 ogłoszonego 22.11.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 31/2022 ogłoszonego 22.11.2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielanie świadczeń medycznych w formie opisów badań TK serca,
    TK naczyń wieńcowych, przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii
    i diagnostyki obrazowej w Dziale Diagnostyki Obrazowej.

  • Indywidualna Praktyka Lekarska Krzysztof Kubarewicz, 15-301 Białystok,
    ul. Mazowiecka 37D/26

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 30.11.2022 r.