Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 33/2018 ogłoszonego 27.03.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 33/2018 ogłoszonego 27.03.2018 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert  PK Nr 33/2018 ogłoszonego  27.03.2018 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę  w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych:
  1. Praktyka Lekarska Anna Żukowska, ul. Wallenroda

Białystok, 2018.04.06.