Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 33/2021 ogłoszonego 20.09.2021 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 33/2021 ogłoszonego 20.09.2021 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 
  • Praktyka Lekarska Michał Wiński
  • dr n.med. Tomasz Kozłowski
  • Kasim Chhadch

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 28.09.2021 r.