Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 40/2019

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 40/2019

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Jędrzeja Śniadeckiego

 

15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

 

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 40/2019

ogłoszonego 16.10.2019 r.

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 

Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie neurologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

 

  • Czarnecki Mariusz

  • Furman-Kukowska Maria

  • Grabowska Irena

  • Hnat Beata

  • Kuleszyńska-Jermołaj Elżbieta

  • Ściana-Oleszczuk Monika

 

Dyrektor Szpitala

                                        dr. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, 25.10.2019 r.