Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 40/2021 ogłoszonego 29.10.2021 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 40/2021 ogłoszonego 29.10.2021 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na Oddziale COVID.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:

  • PRIMEDICA SP. Z O.O, 41-902 Bytom, ul. Dworcowa 22/4

 

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa

Sławomir Gołaszewski

 

Białystok, 10.11.2021 r.